”Vi behöver en ny lag”

Samhället smiter från ansvaret för barn som Josefin. Experten Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare, vill att regeringen agerar.
– Vi behöver en ny lag för att tvinga fram en förändring, säger hon.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare och expert. Foto: MARCUS ERICSSON

Ing-Marie Wieselgren har ett regeringsuppdrag med ansvar för att utveckla psykiatrin. Hon är läkare och arbetar på SKL, Sveriges kommuner och landsting.
Hon vet att ingen vårdform finns för barn som Josefin, med komplexa behov. Ingen har huvudansvar, kommun och landsting kan skylla på varandra. Barnen flyttas runt och en ond spiral skapas.
Blir barn som Josefin sjukare av samhällsvården?
– Ja, det tror jag. Tyvärr.

En ny barnlag behövs, anser Ing-Marie Wieselgren. Vården, socialtjänsten och skolan ska tvingas ta gemensamt ansvar och göra ett samhällskontrakt för varje individ. Barnet ska inte kunna skjutsas iväg, vad som än händer.
Hur många barn som Josefin finns?
– Vi vet inte. Även det är ett systemfel. Vi har en lag som förbjuder oss att lägga ihop data om vilka barn som har insatser. Men då får vi inga varningssignaler om vilka barn som faller mellan stolarna.

Senast för två år sedan påpekades de allvarliga bristerna i en statlig utredning av LVU, lagen om vård av unga. Där föreslogs en nationell verksamhet som är både socialtjänst och psykiatri. Men ingenting har hänt.
Varför?
– Jag tror inte vi tycker att barn är lika viktiga som vuxna, lika värdefulla. Alla säger att barn är det viktigaste vi har. Än så länge är det en munnens bekännelse. Vi vet vilka barn det riskerar att gå dåligt för men vi väntar och ser.
Vad ska du göra?
– Jag tror det behövs en lag och en nationell insatsform för de här barnen. Även en ekonomisk lösning. Så att alla landsting har råd att använda tjänsten. Risken är förstås att kommuner och landsting inte tycker de behöver anstränga sig så mycket utan väntar tills det blir riktigt illa.
Har du informerat regeringen?
– Ja. Men det finns även en rädsla för rättighetslagstiftning. Man är rädd för skenande kostnader.

Här är alla placeringar Josefin haft under 13 år

Sveriges farligaste flicka: Josefin har bott på 33 platser under 13 år

Josefin är bara drygt ett år gammal när hon omhändertas för att få en trygg miljö med stabila vuxna. När hon fyller fyra år har hon redan utsatts för fem placeringar. Som nioåring har hon sju olika placeringar på bara fyra månader. Vid 13 års ålder har hon bott på 21 orter i tio län.
Hur gick det till?
Aftonbladet har granskat alla journaler och beslut som ligger till grund för placeringarna av Josefin.

GRAFIK: Se hur Josefin tvingats flytta runt