”Det är ett misslyckande”

Socialtjänsten i Eskilstuna medger att de 33 placeringarna av Josefin är ”misslyckanden”.
– Formellt är vi ansvariga men vi har även varit beroende av andra huvudmäns beslut, säger enhetschef Annica Möller.

Socialtjänsten i Eskilstuna är ansvariga för fallet Josefin.
Annica Möller har arbetat med Josefin sedan flickan var liten. Hon medger att haverierna har avlöst varandra.
– Jag tycker att vi har gjort allt vi har förmått för att hitta rätt placering men ingenting har fungerat, säger hon.

Enhetschef Annica Möller. Foto: LOTTE FERNVALL

Annica Möller anser att vårdhaverierna även legat utanför socialtjänstens kontroll.
– Barnet tillhör den bup-mottagning där man är skriven. Och för Josefin har det inneburit kontakt med åtta olika kliniker.
– Det blir oerhört svårt att göra en sammanhållen planering när ett nytt landsting gör en annan bedömning av vad som är rätt vårdinsatser.
Efter varje uppbrott har det blivit svårare att hitta en ny placering för Josefin. Socialtjänsten har tvingats lita på vårdbolagen.
– De som erbjuder vård har en tendens att beskriva att man klarar väldigt många svårigheter och behov, säger Annica Möller.

Vårdbolag begär extra resurser trots avtal

Vårdplatserna har kostat upp till 15 000 kronor per dygn. Ofta har vårdbolaget begärt extra resurser under pågående kontrakt: socialtjänsten måste betala mer eller få Josefin utkastad.
– Det blir som en gisslansituation, säger Annica Möller.
Sedan har vårdbolagen ändå sagt upp avtalet. För att Josefin är ”farlig för personalen”. Om det finns ”risk för personalens säkerhet” gäller inte den avtalade uppsägningstiden.

Tre av fyra vårdgivare är i fallet Josefin privata vårdbolag. Inga kvalitetsregister finns för HVB-hem. Varken IVO, Inspektionen för vård och omsorg, eller Socialstyrelsen för statistik över vilka vårdbolag som bryter kontrakt.
Eskilstuna har nu tillsatt en HVB-samordnare som arbetar enbart med upphandling av vårdplatser. För Josefin har socialtjänsten slutat jaga rätt vårdbolag. Josefin vårdas istället bakom pansarglas i ett säkerhetshus av personal från den kommunala socialpsykiatrin.

Josefin har flyttats 33 gånger. Är det här sista placeringen?
– Det är vår absoluta ambition men jag törs inte ställa garantier. Vi råder inte över alla omständigheter.
Är det en bra lösning att en 14-åring bor med vårdare bakom pansarglas?
– Nu försöker vi tillsammans med expertis skapa de bästa möjliga förutsättningar för att hon ska få ett så fungerande liv som möjligt.  Hon bor i ett hem som är hennes, oavsett om personal byts. Det är en så hemlik miljö som det bara går men eftersom det rör sig om ett barn som är extremt självdestruktivt är hennes boendemiljö barnsäkrad. Fönstren är av säkerhetsglas för att minimera riskerna. Vår bedömning är att det här är ett bättre alternativ än andra skyddsåtgärder, som att låsa in och bälteslägga, som sällan leder till förändring.

Här är alla placeringar Josefin haft under 13 år

Sveriges farligaste flicka: Josefin har bott på 33 platser under 13 år

Josefin är bara drygt ett år gammal när hon omhändertas för att få en trygg miljö med stabila vuxna. När hon fyller fyra år har hon redan utsatts för fem placeringar. Som nioåring har hon sju olika placeringar på bara fyra månader. Vid 13 års ålder har hon bott på 21 orter i tio län.
Hur gick det till?
Aftonbladet har granskat alla journaler och beslut som ligger till grund för placeringarna av Josefin.

GRAFIK: Se hur Josefin tvingats flytta runt