Därför kastar vårdbolagen ut barnen

Vårdbolagen har säljande hemsidor och säger sig kunna hantera barn med svår problematik. Sen kan de bryta kontraktet och kasta ut barnen helt utan varsel.

Flickhemmet Smilla lovade att klara det andra vårdbolag misslyckats med. De åtog sig fallet med trettonåriga Josefin trots hennes historia av utagerande beteende. Sen ringde de socialtjänsten en söndag och ville bli av med henne omedelbart. Sa att de tänkte köra henne till föräldrarnas hus och ställa henne på trappan.
– Vi behövde säga upp placeringen med omedelbar verkan utifrån våra säkerhetsbedömningar, säger Oliver Thomson som är vd för Flickhemmet Smilla.
– Flickans beteende innebar fara för henne, andra barn och personalen.
Så ni har inget moraliskt ansvar här?
– Vi känner alltid ett enormt moraliskt ansvar men vi privata vårdbolag kan till skillnad från myndigheter inte besluta om insatser som fysiskt förhindrar någon från att skada sig själv eller andra.
Men ni kände ju till hennes utagerande beteende när ni tog er an henne?
– Vi säger ofta nej till förfrågningar som vi bedömer för farliga. Det gjorde vi inte här men situationen visade sig bli ohållbar.
– Om vi inte sagt upp placeringen hade du kanske behövt skriva ett reportage om att en ungdom begått självmord.

Svaren från vårdbolagen som kastat ut Josefin är snarlika. De anser sig inte ha gjort något fel, inte ens Sörby HVB som sa upp placeringen efter bara två dagar på grund av personalbrist.
Tyder inte det på bristande planering av verksamheten?
– Ja det är svårt att säga exakt vad det berodde på men personalbristen måste ha bestått i att man inte kunnat få tag på personal utifrån behovet till flickan, säger Monica Gustavsson som är tillförordnad regionchef för koncernen Humana som äger hemmet.
Men borde man inte säkra personalsituationen innan man tar emot ett barn?
– Ja det kan man tycka men det kan ha att göra med sjukdom eller att man inte fick tag i vikarier. Det är ett hem som tar emot flickor med svår problematik så allvarliga incidenter kan ske som gör att personal försvinner.
På ett annat av era boenden, Södra Villan, ville ni inte ta emot henne efter en vistelse inom barnpsykiatrin så istället fick hon sova i en stugby i närheten.
– På den tiden tillhörde inte hemmet Humana utan var helt privatägt så jag vet faktiskt inte alls hur man tänkte om det.
– Men det är ju alldeles fruktansvärt såklart.

Fotnot: Flickhemmet Smilla stängdes av IVO i november 2016 på grund av missförhållanden. Ärendet kommer att behandlas i förvaltningsrätten inom kort.

Här är alla placeringar Josefin haft under 13 år

Sveriges farligaste flicka: Josefin har bott på 33 platser under 13 år

Josefin är bara drygt ett år gammal när hon omhändertas för att få en trygg miljö med stabila vuxna. När hon fyller fyra år har hon redan utsatts för fem placeringar. Som nioåring har hon sju olika placeringar på bara fyra månader. Vid 13 års ålder har hon bott på 21 orter i tio län.
Hur gick det till?
Aftonbladet har granskat alla journaler och beslut som ligger till grund för placeringarna av Josefin.

GRAFIK: Se hur Josefin tvingats flytta runt