IVO överväger att granska Josefins fall

Efter Aftonbladets avslöjande överväger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att granska fallet Josefin. Problemet är välkänt sedan flera år tillbaka.
– Men det är inte vårt ansvar att granska systemfel utan vi granskar enskilda anmälningar, säger Eva Kågström, inspektör på IVO.

Josefins fall är inte det enda. Ett av flera fall vi hittar hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) handlar om en minderårig flicka som slussats runt mellan bup, utredningshem och låsta statliga institutioner. Landsting, kommun och vårdbolag skyller på varandra.
Det är först när hon misstänks ha utsatt en medpatient för mordförsök som hennes ärende anmäls till IVO. De kritiserar hur landsting och socialtjänst hanterat vårdplanen.
Fallet med Josefin har de fortfarande inte granskat.
Barn som slussas runt är ett problem som upprepas gång på gång, vad gör ni åt det?
– Vi granskar enskilda ärenden utifrån de anmälningar som kommer in till oss. Utöver det kan vi också granska enskilda verksamheter, säger Eva Kågström som är inspektör på IVO.
Vet du hur många barn det handlar om som slussas runt i Sverige?
– Nej det vet jag inte.

Varför har ni inte kontroll över vårdhaverier för att kunna lära av dem för framtiden?
– Det är klart att statistik vore bra men det är inte IVO:s uppgift att ha det. Vi ser till att verksamheter arbetar utifrån de lagar och regler som finns. Sen är det verksamheterna själva som måste ha kontroll.
Men i fallet vi kallat Josefin verkar det inte ha fungerat. Varför har ni inte granskat vårdplaneringen för henne?
– Det här är ett ärende som inte kommit till vår kännedom för ingen har anmält eller uppmärksammat IVO på hennes situation.

Eva Kågström, inspektör IVO. Foto: STEFAN MATTSSON

Men hur kan ett barn flyttas 33 gånger utan att det görs en tillsyn?
– Det är svårt för mig att säga, men det är många som kan anmäla. Anhöriga och vårdpersonal.
Ser du något fel i att ett så här pass allvarligt ärende inte hamnat hos er?
– Jag tänker att alla ärenden kanske inte behöver hamna hos IVO eftersom alla verksamheter har en egenkontroll.
Vad är ert ansvar?
– Vi ser till att verksamheter lever upp till de lagar och regler som finns. Utöver det har vi också årliga fokusområden och kanske borde vi titta på just sammanbrott.

Det här har varit känt i många år, vilket ansvar har ni för att ingenting gjorts?
– Vi genomför tillsyn för att se att verksamheter följer de lagar och regler som finns. Sen rapporterar vi våra beslut till berörda kommuner, landsting och vårdföretag.
Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter ska vårdbolag analysera oplanerade avslut. Följer ni upp det?
– Den föreskriften är bara några månader gammal och vi tycker naturligtvis att den är viktig. Vi har inte hunnit granska eller inspektera om den efterlevs.
Så det finns hopp för de här barnen?
– Ja det är syftet med föreskriften och målet.

Här är alla placeringar Josefin haft under 13 år

Sveriges farligaste flicka: Josefin har bott på 33 platser under 13 år

Josefin är bara drygt ett år gammal när hon omhändertas för att få en trygg miljö med stabila vuxna. När hon fyller fyra år har hon redan utsatts för fem placeringar. Som nioåring har hon sju olika placeringar på bara fyra månader. Vid 13 års ålder har hon bott på 21 orter i tio län.
Hur gick det till?
Aftonbladet har granskat alla journaler och beslut som ligger till grund för placeringarna av Josefin.

GRAFIK: Se hur Josefin tvingats flytta runt